Styrelsen

Styrelsen Sjöbo Folkets Park och Folkets Hus: 

Ordförande: Mats Nilsson    070-5930062
Kassör: Lena Zorn 070-7462154
Vice Ordförande: Peter Möller ——————
Sekreterare: Dan Zorn 070-5114893
Vice sekreterare: Margareta Welander 070-6785673
Ersättare: Eva Petersen
Valberedningen:
Christer Hovbrand 070-5600563
Revisor Christer Hovbrand
Revisor Rolf Lindblad
Revisorersättare Nils Tykesson